O nas

100

szczęśliwych dzieci

6

przedszkolanek

58

wydarzeń

7

zajęć dodatkowych

                                                                                                  Przedszkole inne niż wszystkie

Niepubliczne „Przedszkole w Parku”, byłe przedszkole nr 1, jest najstarszym przedszkolem w Lipnie. Od 2012 roku po generalnym remoncie funkcjonuje jako przedszkole prywatne i jest prowadzone jako firma rodzinna przez osobę z kilkupokoleniowym doświadczeniem pedagogicznym. Dysponuje miejscami dla dzieci  w wieku 2,5 -6 lat, w tym  miejscami dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działka z budynkiem przedszkola, choć położona w centrum miasta, jest enklawą ciszy i spokoju. Na terenie przedszkolnym, otoczonym starodrzewem Parku Miejskiego, w ciągu ostatnich lat posadzono świerki, brzozy, modrzewie, a także drzewa i krzewy owocowe. Jesienią 2020 roku postawiono  nowy plac zabaw z remizą i wozem strażackim, szpitalem i autem policyjnym, zakupiono certyfikowany sprzęt rozwijający kreatywność, wspomagający rozwój psychoruchowy naszych wychowanków. Parterowy budynek jest przestronny, z czterema naturalnie doświetlonymi salami zabaw, szatnią, izolatorium, gabinetami do indywidualnych zajęć  rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju. W 2020r oddano do użytku naszych przedszkolaków piętrowy budynek, na  którego parterze znajduje się  ogromna sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii sensorycznej z przylegającą poczekalnią dla rodziców, a na I piętrze profesjonalna sala taneczna i gimnastyczna. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i specjalizacjami: logopedii, surdopedagogiki, terapii behawioralnej, pedagogiki terapeutycznej i rewalidacji, pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, rekreacji ruchowej, hipoterapii, dogoterapii, terapii ręki, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trenera umiejętności społecznych i technik poznawczo-behawioralnych, zaburzeń neurorozwojowych  ADHD, autyzmu, zespołu  Aspergera . Zatrudniamy psychologa, który prowadzi także konsultacje dla rodziców.   Za higienę i ochronę zdrowia odpowiedzialna jest dyplomowana pielęgniarka. Wszyscy nasi nauczyciele to osoby z pasją, sercem i wyczuciem pedagogicznym niezwykle ważnym w pracy z małymi dziećmi, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Każdego roku przeprowadzamy szkolenia całego personelu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony danych osobowych. Posiłki przygotowywane są w naszej kuchni z uwzględnieniem ewentualnej specjalnej diety.  Z powodu pandemii ograniczyliśmy przebywanie zwierząt w przedszkolu do minimum. Teraz to klaczka kucyk Zuzia i suczka rasy golden retriever- dyplomowany pies terapeuta. Zajęcia z hipo i dogoterapii dla dzieci prowadzone są na naszym terenie i w Parku Miejskim. W ramach czesnego prowadzone są zajęcia: język angielski we wszystkich grupach, warsztaty kulinarne, migowy ( 6-latki), katecheza ( 6-latki), rytmika, taniec, dogoterapia. Terapia z psem, jest skuteczną formą wspierania  procesu leczenia, posiadającą wiele zalet: wspomaga rozwój mowy i wzbogaca słownik, przełamuje lęk, rozwija motorykę dużą i małą,  rozwija funkcje poznawcze, stymuluje zmysły (wzrok, słuch, dotyk), ćwiczy koncentrację uwagi. Niezwykle pomocna w czasie pandemii i izolacji, stymuluje organizm do wytwarzania niezbędnych substancji pozwalających pokonać stres. Ćwiczy koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną, łagodzi stres, uczy właściwych postaw w stosunku do słabszych , a także  buduje więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem. Dla większości dzieci kontakt z psem jest źródłem przyjemności, a poza tym stanowi wsparcie dla osób z autyzmem, padaczką, zaburzeniami  ruchowymi, depresją, zespołem Downa, ADHD i wieloma innymi. Hipoterapia -jazda konna posiada również mnóstwo zalet. Dzięki niej można pokonać lęki, rozluźnić napięte mięśnie. Dedykowana jest dla osób niepełnosprawnych psychoruchowo, sensorycznie, jest zalecana także dla dzieci autystycznych, ponieważ mają one trudności w postrzeganiu , porozumiewaniu się i w reagowaniu. Można osiągnąć poprawę zaburzeń równowagi i samodzielnego poruszania się, poprawę koncentracji i koordynacji, rozwijanie samodzielności. Zwiększa się poczucie własnej wartości i przełamuje strach w kontaktach społecznych, następuje zmniejszenie reakcji nerwicowych. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są regularnie ozonowane nowoczesnym sprzętem. W okresie pandemii dostosowaliśmy pomieszczenia do reżimu sanitarnego. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jego przestrzeganie. Już w marcu 2020r. opracowaliśmy procedury, według których postępujemy i dlatego też dzieci są u nas bezpieczne. Przez cały rok prowadzimy nabór. W naszej placówce znajdą miejsce wszystkie dzieci , również  z wszelkimi niepełnosprawnościami oraz te, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwrd). W porę  i na miejscu diagnozujemy potrzeby edukacyjne i rozwojowe naszych wychowanków. Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych. Od lat uczestniczymy w wielu konkursach organizowanych na terenie miasta Lipna, powiatu i województwa (w tym roku również ograniczonych z uwagi na pandemię), o czym świadczą liczne dyplomy i puchary. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, takich jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieraliśmy fundusze dla fundacji ,,Budzik”. Uczymy dzieci oszczędzania poprzez udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra grosza.” Troskę o środowisko wykazujemy, uczestnicząc w ogólnopolskim ,,Kasztanobraniu” czy też w ,,Sprzątaniu Świata’’.

 

Przedszkole posiada monitoring wizyjny zarówno wewnątrz budynku, jak i na placu zabaw. Przestarzałe małe kamery zostały wymienione na nowoczesne, działające  także w podczerwieni.

Zapraszamy do naszego przedszkola ! Szukaj nas na facebook'u, zadzwoń

t. 517 807 245, 518 037 265, napisz : przedszkolewparku@gmail.com, przekonaj się sam!

 

Nasze zajęcia

przedszkolewparku.pl

przedszkolewparku.pl