Przyjmujemy zapisy przez cały rok!

  • Przyjmujemy dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności,
  • Pobyt miesięczny dziecka niepełnosprawnego wynosi tylko 1,23 złotych
  • Przyjmujemy zapisy dzieci poniżej 2 r. ż.
  • Oferujemy smaczne, zdrowe posiłki z własnej kuchni
  • Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
  • Mamy piękny i duży ogród przedszkolny wyposażony w certyfikowany sprzęt do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
  • Posiadamy przestronne, jasne, kolorowe sale dydaktyczne, bogata baza pomocy dydaktycznych
  • Organizujemy cykliczne spektakle lalkowe w ramach współpracy z teatrem dla dzieci
  • Diagnozujemy potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci
  • Organizujemy wczesne wspieranie rozwoju dzieci

Wrzesień w gabinecie logopedycznym

We wrześniu rozpoczynam badania mowy dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Każdy przedszkolak spotka się ze mną w celu zdiagnozowania mowy i nie tylko. Badanie logopedyczne obejmuje:
• Orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego
• Badanie sprawności artykulatorów
• Badanie płynności mowy
• Badanie nadawania i rozumienia mowy
• Badanie funkcji połykowej i oddechowej
• Badanie budowy aparatu artykulacyjnego
• Badanie słuchu fonematycznego

W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).
Jak wygląda badanie?

Starsze dzieci 4,5,6 letnie spotykają się z logopedą w gabinecie i tam przeprowadzone zostanie badanie, polegające na rozmowie, nazywaniu ilustracji, odpowiadaniu na pytania, zabawie, liczeniu, układaniu puzzli i.t.p. Badanie przebiega w miłej atmosferze

Każde dziecko ma wypełnioną kartę badania mowy, która stanowi dokument diagnozujący stan mowy, sprawność artykulatorów, słuch, rozumienie poleceń.

Po zdiagnozowaniu dzieci zakwalifikowane zostaną na indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia indywidualne rozpoczną się w październiku, po wcześniejszym zapoznaniu rodziców z wynikami badań i wyrażeniu zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach.